« Takaisin

Glöckler ym: Terveys - mitä se on?

44s. Mikä edistää terveyttä? Kysymys on varsin ajankohtainen aikana, jona keskustellaan paljon elämäntapamme aiheuttamista vaurioista. Olisi löydettävä keinot, joiden avulla ihminen voisi päästä sopusointuun itsensä, elämäntilanteensa, ympäristönsä ja aikansa kanssa.
Lääketieteellinen tutkimus on viimeisten 200 vuoden kuluessa valtaosin kadottanut näkemyksen terveyden olemuksesta siksi, että on tutkittu pelkästään sairauden syntyä ja ennaltaehkäisyä. Aaron Antonovsky (1923-1994) ensimmäisenä päätti ottaa kysymyksen terveyden perustasta ja tuntomerkeistä uudelleen esiin. Tällöin ei enää keskipisteenä olekaan vikojen etsintä vaan terveyden ulkoisten ja sisäisten edellytyksien tutkimus, salutogeneesitutkimus. Tämä Antonovskyn alullepanema tutkimussuunta on herättänyt maailmanlaajuista mielenkiintoa; moniin yliopistoihin on jo perustettu salutogeneesin oppituoli.
Toukokuussa 2003 pidettiin Stuttgartissa kongressi, jonka teemana oli salutogeneesi ja otsikkona 'Mistä terveys syntyy?' Haluamme tällä vihkosella tuoda kongressissa pidetyn perusteellisen ja käytännönläheiseh johdatuksen teemaan mandollisimman monen lukijan saataville. Olemme pyrkineet säilyttämään luennoitsijoiden elävän tyylin ja lyhentäneet esitelmiä vain sen verran kuin julkaisun kannalta on ollut välttämätöntä. Lääketieteen tohtori Jurgen Schurholzin esitelmä Mistä terveys syntyy on yleiskatsauksena salutogeneesin käsitteeseen, lääketieteen tohtori Eckhard Schiffer esitelmässään Aarteenetsintää urheiden asemesta kertoo lukuisia esimerkkejä tästä käsitteestä käytännössä, ja lääketieteen tohtori Michaela Glöckler esitelmässään Salutogeneesitutkimuksen johdonmukaisia käytännön seurauksia kuvaa niitä menetelmiä, joilla voimme pysyä terveenä.

Tuote: k1751

Hinta:8.00 €