Stockmar -väritStockmar- tuotteet muodostavat laajan tuoteperheen, jolle yhtenäinen ajatus on puhtaus niin värisävyissä kuin materiaalien koostumuksessakin.

Stockmar-värit valmistetaan valoa kestävistä, täysin myrkyttömistä väripigmenteistä. Mitään myrkyllistä tai keinotekoista ei ole myöskään niiden sideaineissa. Stockmar-värien puhdas skaala kehittää silmää värilaatujen ja niiden lainalaisuuksien aistimiseen. Stockmar-väreillä on mahdollista optinen värinmuodostus: värejä voidaan levittää kerroksittain, jolloin alemmat loistavat päällimmäisten läpi. Kun keltainen peitetään sinisellä saadaan kaunis vihreä, jossa valo elävöittää värin muodostusta. Vivahteet ovat näin paljon hienompia kuin sekoitettaessa värit pelkkinä aineina keskenään. Sävyt on valittu Goethen väriopin perusteella. Stockmar-värit puhuttelevat lasta, luonnollisesti.

Värien ominaisuuksista

Stockmarille laatu merkitsee eniten tuotteiden kehittämisessä ja valmistuksessa. Korkeatasoisen laadun vaatimus koskee paitsi tuotteiden taiteellisia ja käytännöllisiä ominaisuuksia, myös valmistustekniikkaa. Värivalikoima ja sen ryhmittely muodostaa luonnollisen asteikon, joka perustuu Goethen väriopin kaksitoistaosaiseen väriympyrään.

Raaka-aineet

Stockmar valitsee aina parhaat mahdolliset raaka-aineet ja tuotantomenetelmät luodakseen tuotteilleen mahdollisimman korkean taiteellisen laadun. Aito mehiläisvaha vahaliiduissa ja muovailuvahoissa, valoa kestävät, vaarattomat väripigmentit, helppo käsiteltävyys ja riittoisuus ovat ominaisuuksia, joiden vuoksi Stockmar-tuotteet sopivat tarkoitukseensa hyvin. Juuri raaka-aineiden korkeaan laatuun perustuu Stockmar-tuotteiden erinomaiset taiteelliset, kasvatukselliset ja terapeuttiset käyttömahdollisuudet.

Sisäinen laadunvalvonta

Lisääntyvää ympäristötietoutta korostaen Stockmar käyttää erilaisia menetelmiä, jotka kertovat laadun jatkuvasta tarkkailusta ja joilla kauttaaltaan taataan tuotteiden korkea laatu myös ympäristön kannalta. Kaikki raaka-aineet valitaan huolellisesti yhteistyössä riippumattoman laboratorion kanssa. Tuotannossa varmistetaan, että Stockmar-tuotteet ovat terveydellesi ja ympäristölle vaarattomia. Stockmar ei ainoastaan pysyttäydy sallittujen raja-arvojen puitteissa, vaan on luonut omat, ankarammat rajat. Koska esim. kynien, värien ja muovailuvahojen haitallisten aineiden raja-arvot, jotka standardi SFS-EN 71 määrittelee, eivät Stockmarin mielestä ulotu tarpeeksi pitkälle, noudattaa Stockmar elintarvikesäädöksiä, joiden normit ovat huomattavasti kireämmät kuin taiteilijatarvikkeiden ja lelujen. Jopa kohdissa missä elintarvikesäädökset eivät aseta raja-arvoja, on Stockmar asettanut itselleen tiukat normit. Tällä tavalla on luotu tarkka, Stockmarin sisäinen laatunormi. Siitä on osoituksena Stockmarin laatumerkintä "Ständige Rohstoffkontrolle" (säännöllinen raaka-ainevalvonta).

Laatumerkinnöistä

Stockmar-mehiläisvahaliiduilla, Stockmar-akvarelliväreillä, Stockmar-mehiläismuovailuvahoilla, Stockmar-muovailuvahoilla ja Stockmar-koristevahoilla on yllämainitun lisäksi kolme laatumerkintää. "Spiel gut"-merkinnän myöntää Arbeits-ausschuss Kinderspiel und Spielzeug-yhdistys, joka on osallistunut lasten pelien ja leikkikalujen turvallisuusmääräysten kehittämiseen jo vuodesta 1954. Teknikoiden ja kuluttajien edustajista koostuva yhteistyöelin on toiminut ainutlaatuisella tavalla tuoden esiin näkökohtia, jotka koskevat eri ikäisten lasten käyttäytymistä, heidän tapaansa aistia, tuntea, ajatella ja leikkiä. Näiden näkökohtien ohella tutkitaan leikkivälineiden soveltuvuus terveydelle ja ympäristölle. Tulokset huomioidaan "spiel gut"-arvioinnissa. CE-merkintä on käytössä EU-maissa. Merkinnällä varustettujen lelujen valmistaja takaa, että tuote on voimassaolevien turvallisuusmääräysten mukainen. Tällöin tarkastetaan, että tuote on fysikaalisilta, mekaanisilta, kemiallisilta ja sähköisiltä ominaisuuksiltaan asianmukainen ja käyttötarkoitukseensa soveltuva.

"AP-nontoxic"- merkinnän myöntää "The Art and Craft Materials Institute Inc". Tuotteet testataan, ja myrkkypitoisuuksien täytyy pysyä asiantuntijoiden määrittelemien rajojen puitteissa. "AP-nontoxic"-merkintä takaa, että tuote on täysin vaaraton.

Stockmar värikartatStovkmarmehvahakynakartta.jpg (131 kB)
Mehiläisvahavärien värikartta

stockmarmuovahakartta.jpg (60 kB)
Muovailuvahojen värikartta

Stockmarakvavarikartta.jpg (77 kB)
Akvarellien värikartta

stockmarkoristevahakartta.jpg (62 kB)
Koristevahojen värikartta

Stockmar puuvärit

Stockmar puuvärit

Mehiläisvahavärit

Mehiläisvahavärit

Muovailuvahat

Muovailuvahat

Akvarellivärit

Akvarellivärit

Stockmar-akvarellivärit ovat ihanteelliset kuultomaalaukseen. Ne ovat riittoisia ja säilyttävät vesiliukoisuutensa vielä kuivuttuaankin. Värisävyt on valittu niin, että kaikki lisävärit voidaan sekoittaa perusväreistä niiden menettämättä loistoaan. Valkoiseen sekoitettuna saadaan aikaan läpikuultamaton..