« Takaisin

Dahström: Steinerkoulun keskeisiä piirteitä

Steinerkoulun perustana on näkemys ihmisestä jatkuvasti kehittyvänä olentona. Pyrkimyksenä on auttaa lasta löytämään oman ikävaiheensa mukaisella tavalla suhteen itseensä ja maailmaan sekä herättää hänen sisäisen olemuksensa kykyjä. Opetuksessa vallitsee taiteellinen ote. Ensimmäiset kahdeksan vuotta luokkayhteisö toimii saman luokanopettajan johdolla, jolloin muodostuu pysyvä ja turvallinen vuorovaikutus opettajan ja oppilaiden välille. Ennen murrosikää oppisisällöt pyritään muovaamaan käsiteltävän asian todellisuutta vastaaviksi kuviksi, sisäisiksi mielikuviksi, jotka puhuttelevat ajattelun lisäksi myös tunnetta ja tahtoa paremmin kuin abstrakti tieto. Jakso-opetuksessa oppimisesta muodostuu mielekkäinä kokonaisuuksina helpommin elämyksiä, jotka jäsentyvät omaan elämään. Valmiin oppikirjan sijasta itse koostettu työkirja auttaa hahmottamaan ja sisäistämään opittavan asian omakohtaisesti. Kirjaan sisältyy myös steinerkoulun entisten oppilaiden vaikutelmia kouluajastaan ja sen herättämiä ajatuksia.

Tuote: k1682

Hinta:10.00 €