« Takaisin

Steiner: Tasapainoinen kasvu ja kasvatus

Professori (emer.) Reijo Wileniuksen laatima yhteenveto Rudolf Steinerin esitelmäsarjasta tuo esiin lapsen kasvuvaiheiden olennaisia piirteitä ja niiden kasvatta­jalle asettamia haasteita.Esitystä voidaan pitää jatkona ja täydennyksenä ­Steinerin esitelmään Lapsen kasvatus hengentieteen kannalta. Se on omiaan herättämään lukijan omakohtaisesti tarkastelemaan käsiteltäviä asioita ja saamaan näin virikkeitä omiin havaintoihin.Kasvatuksessa ­kaikki riippuu siitä, että kasvattaja todella kykenee ­havainnoimaan lasta.

Tuote: k1680

Hinta:9.00 €