« Takaisin

Dahlström: Från formen till jagetUtgångspunkt i formteckningen är Steiners yttrande: ”Linjen är rörelsens spår”. Den form, som uppstår då barnet ritar, är barnets egen, just i det ögonblicket den enda möjliga. Genom att rita formen i en viss storlek, rytm eller ett visst tempo, ger barnet uttryck för sitt djupaste inre. Situationen känns i den stunden mycket befriande. Barnet upplever härvid tillvaron som trygg och lycklig. Boken berättar också om temperamentsfostran. Den grundar sig på iakttagelsen, att ensidigheten i en människas temperament, oberoende av begåvning, kan utgöra ett stort hinder då det gäller att förverkliga sin individualitet och gripa tag i livet på ett balanserat sätt. Boken är skriven av överlärare Marja Dahlström, som har över 40 års erfarenhet som waldorfpedagog både som klasslärare och som ledare för fortbildningsverksamhet.

132s.

Tuote: k1903

Hinta:20.00 €